Naším cílem je přinášet informace ze všech koutů business networkingového světa a pomáhat tak v rozvoji tohoto nástroje a informování jeho účastníků o novinkách a zajímavostech, které jim pomohou ve vzájemném propojování.

Na serveru Entrepreneur vyšel článek od Ivana Misnera, zakladatele sítě Business Network International (BNI), který se věnuje typologii účastníků business networkingových setkání.

Autor začíná tím, že networking lze přirovnat spíše k pěstování (v originále farmaření) než lovu a že je důležité znát lidi, se kterými chceme navazovat obchodní vztahy, s čímž nelze než souhlasit.

O jakých typologiích se tedy bavíme? Autor rozlišuje tyto (a my jsme je rozdělili do kategorií, které lze označit jako 4P - a ano, trochu jsme je kvůli tomu ohnuli :-)
  • Průbojné
  • Podporující
  • Pečující
  • Posuzující


Průbojní
jsou orientovaní na výsledek a jejich cílem je splnit úkol, kterým je business netwokringové akci získání nového obchodu a poznání nejúspěšnějších účastníků takového eventu. Mnohdy ale pak jednají až příliš povrchně.

Podporující
působí velmi přátelsky a pozitivně. Tito účastníci přišli na networkingovou akci prostě pobýt, potkat nové lidi a promluvit si s přáteli. Jejich cílem je být vidět. Často jde o snílky, kteří dokáží pro svou vizi přesvědčit ostatní.

Pečující
se zajímají o lidi a věci a to především proto, aby je mohli podpořit. Jsou skvělými posluchači a skutečně se zajímají o druhé. Na networkingovou akci přicházejí především za těmi co již znají s cílem prohloubit vzájemný vztah.

Posuzující
pokládáním otázek zkoumají lidi a věci s cílem získat co možná nejvíce informací. Na networkingové akci jsou obvykle skvělými partnery k rozhovoru, protože mají široký rozhled. Na eventu chtějí propagovat svůj produkt nebo službu, a když toho dosáhnou, často akci opouštějí.


Přečtěte si více v samotném článku 4 Behavioral Styles to Know When Networking.

Pořádáte akci? Použijte náš event management system Eventito.