Naším cílem je přinášet informace ze všech koutů business networkingového světa a pomáhat tak v rozvoji tohoto nástroje a informování jeho účastníků o novinkách a zajímavostech, které jim pomohou ve vzájemném propojování.

V úterý 27.9. proběhla akce určená pro širokou podnikatelskou veřejnost – Snídaně s předsedou. A to předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Cílem tohoto setkání bylo seznámit podnikatele se službami, které jim Úřad může poskytnout, v jakých záležitostech se sem mohou obracet, a zejména širší a hlubší seznámení s problematikou duševního vlastnictví a to zejména patentů a ochranných známek. Duševní vlastnictví je téma, které se týká každého podnikatele, jen o tom někteří možná nevědí.

Akci pořádala Alena Ratajová a Michaela Chytilová v rámci podnikatelských akcí pod názvem Fenomén značky.

Na začátek se všichni zúčastnění představili, aby si pan předseda Mgr. Ing. Josef Kratochvíl udělal představu, a zajímalo ho i, proč podnikatelé jsou na této akci, s jakým očekáváním přišli. Sešla se skupinka z různých oborů, o to více byla diskuze zajímavější. Řešilo se například téma ochrany v designu, u startupů, softwaru, či všeobecné otázky typu, proč vlastně ochrannou známku mít a jak si své podnikání chránit. Došlo i na praktické případy z praxe, co dělat, když poškození dojde a jak se bránit.

Předseda trpělivě odpovídal na dotazy zúčastněných a uváděl je do problematiky. Celým dopolednem se vinula velmi uvolněná a veselá nálada a každý z účastníků odcházel s naplněným očekáváním a odpověďmi na svoje otázky.

Za mě i za kolegyni Michaelu Chytilovou děkuji nejen zúčastněným podnikatelům, tak hlavně předsedovi panu Mgr. Ing. Josefu Kratochvílovi za možnost právě takovou akci na půdě Úřadu pořádat.
Alena Ratajová, spoluorganizátorka akce


Odkazy:

Akce pro podnikatele Fenomén značky – www.fenomenznacky.cz
FB Fenomén značky - https://www.facebook.com/fenomenznacky
Alena Ratajová – www.alenaratajova.cz
Michaela Chytilová – www.chytilova.cz
Úřad průmyslového vlastnictví – www.upv.cz